Skip to main content

经典笑话

最火的经典段子笑话,幽默滑稽,治愈你的不开心

 2周前 (04-22)     27

四个顶级笑话,看完不准笑

 2周前 (04-22)     29

笑话段子18则,做人要有志气(笑喷)

 2周前 (04-22)     28

六个最新笑话,让你笑翻整个五一!

 2周前 (04-22)     31

口误的时候:我没有你这样的妈

 2个月前 (02-26)     67

笑话十则:我之所以会安慰人,是因为站着说话不腰疼!

 2年前 (2018-12-23)     1220

最经典的30个笑话!!!笑死人不偿命

 2年前 (2018-12-20)     1978

1
微信